ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА


 


Корисни линкови:

Интернет адреси Система Централне електронске обједињене процедуре (ЦЕОП) можете приступити овде

Интернет адреси Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре можете приступити овде

Одељење за урбанизам и грађевинске послове има следеће Одсеке:

А) ОДСЕК ЗА ПРОСТОРНО, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, ПРИПРЕМУ И ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

Шефица Одсека: Мануела Јанковић, дипл. инж. арх.

Телефон: 012/539-647

Б) ОДСЕК ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Шефица Одсека: Ружица Станојевић, дипл. инж .арх.

Телефон: 012/539-646

В) ОДСЕК ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ

Шеф Одсека: Иван Манојловић, дипл. инж. арх.

Телефон: 012/539-787

Scroll to Top