ДОКУМЕНТАЦИЈАОдељење за урбанизам и грађевинске послове има следеће Одсеке:

А) ОДСЕК ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Шеф одсека: Зорица Гњатић

Телефон: 012/539-764

Б) ОДСЕК ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Шеф одсека: Ружица Станојевић

Телефон:012/539-793

В) ОДСЕК ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ

Шеф одсека: Војислав Пајић

Телефон:012/539-797